Skip to main content

Údržba záhrad

Vaša záhrada je v správnych rukách

Zabezpečujeme celkovú údržbu okrasných záhrad a zelene. Údržba záhrad sa prevažne rozdeľuje na jarnú, jesennú a niekedy keď je potreba aj letnú. Jarná údržba pozostáva z týchto krokov: vertikutácia trávnika, kosenie, zarezanie trávnych drnov okolo oddeľovačov, hnojenie a následné spustenie zavlažovacieho systému po zime a jeho kontrola. V záhonoch je to pohrabanie a povysávanie  suchého lístia, rez ovocných stromov a kríkov, výrub drevín, postrek ovocných stromov, prihnojenie okrasných stromov a kríkov, strih živých plotov.

Údržby vykonávame profesionálnou technikou značiek Stihl, Husqvarna a Briggs & Stratton


Rez ovocných stromov a kríkov

Rez ovocných drevín a kríkov je dôležitou súčasťou starostlivosti. Stromy a kríky získavajú správnym rezom potrebný tvar a veľkosť. Pri reze je potrebné riadiť sa stanovišťom, podpníkom, druhom, odrodou a vekom dreviny.

Ciele rezu:

 1. vytvoriť pevnú kostru stromu          
 2. priviesť dreviny čo najskôr do rodivosti
 3. umožniť optimálne osvetlenie a prevzdušnosť všetkých časti koruny       
 4. zabezpečiť rovnováhu medzi rastom a rodivosťou
 5. kvalita úrody
 6. zlepšenie zdravotného stavu a predĺženie životnosti jedincov

Vhodné obdobie  rezu:

 1. Letný rez (po skončený rastu letorastov v polovici augusta)
 2. Zimný rez (teplota by nemala klesnúť pod -8 ˚C )

V neposlednom rade je veľmi dôležitá starostlivosť o rany, ktoré boli spôsobené buď pri reze alebo dôsledku poškodenia mrazom (mrazové trhliny), zverou, klimatickými podmienkami atď.. Na ošetrenie týchto rán používame štepársky vosk, stromové balzamy alebo latex.

Údržba trávnika

Dôležitou súčasťou je vertikutácia trávnika. Ide o prevzdušnenie a odstránenie odumretých častí tzv. trávnej plsti. Platí, čím skôr sa postaráme o trávnik, tým skôr sa budeme tešiť zo sviežeho a zeleného trávnika na našej záhrade. Musíme však brať do úvahy vlhkosť pôdy. Najlepšia vertikutácia je pri miernej vlhkosti ,pretože pri vysokej dochádza k vytrhaniu väčšej častí trávnika a musí sa robiť dosiatie trávnej zmesi.

Po vertikutácií je dôležité jeho prihnojenie v jarnom období, predovšetkým s hnojivom s vyšším obsahom dusíka N. V suchom jarnom období je dobre trávnik po hnojení zaliať, aby sme predišli spáleniu trávnika pôsobením hnojiva.

Jednotlivé kroky jarnej údržby trávnika:

 1. Pokosenie
 2. Vertikutácia (frézovanie)
 3. Orezanie prerastenej mačiny okolo obrubníkov a šľapákov
 4. Vyhrabanie a následné druhé pokosenie
 5. Prihnojenie hnojivom s vyšším obsahom dusíka N
 6. Kontrola a spustenie zavlažovacieho systému

Jarná údržba rastlín

Ide predovšetkým o odstránenie odumretých častí rastlín (okrasné trávy, trvalky, atď.). Zameriavame sa na strih okrasných a ovocných drevín . Odstraňujeme časti, ktoré sú napadnuté patogénmi alebo boli počas zimných mesiacov poškodené poveternostnými podmienkami (vietor, sneh, mráz). Pri ovocných stromoch ide o  výchovné , zmladzovacie a udržiavacie rezy. V záhonoch odstránime odumreté časti (listie, ihličie, suché konáre), skontrolujeme mulčovacie materiály poprípade ich doplníme.  Dôležité po zime  je prihnojenie jednotlivých rastlín  pomocou organických a anorganických hnojív. Predídeme tým náchylnosti rastlín na ochorenia. Preventívne robíme chemické postreky (insekticídy, fungicídy a akaricídy) na hmyzie a hubové ochorenia. Skontrolujeme zavlažovací systém a následne ho spustíme.

Jednotlivé kroky jarnej údržby rastlín

 1. Odstránenie odumretých častí
 2. Rez ovocných a okrasných stromov a kríkov
 3. Doplnenie mulčovacích materiálov v záhonoch
 4. Prihnojenie a chemická ochrana
 5. Zálievka

Údržba zelene a záhrad

Jarná údržba: strih okrasných drevín a živých plotov (Thuja, Buxus, Berberis, Ligustrum atď), prihnojenie trávnikov, letná vertikutácia a kosenie okrasných trávnikov, postrek trávnika proti dvojkličnolistej burine

Jesenná údržba: je prevažne príprava záhrady na zimu. Ide predovšetkým o vertikutáciu a kosenie, hnojenie a orezanie okrajov trávnika , preventívny postrek trávnika proti snežnej piesni. Vypustenie zavlažovacieho systému na zimu. Strih okrasných drevín a živých plotov a následné prihnojenie.

Naše služby

Návrh a realizácia okrasných záhrad

Závlahové systémy

Údržba záhrad a zelene

Zakladanie trávnikov

Kontaktujte nás

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Infolinka
  - 0915 364 934